קואופרטיב הניקיון


קואופרטיב הניקיון הינו עסק חברתי המספק שירותי ניקיון על גווניהם השונים. בשלב זה, קואופרטיב הניקיון מונה עשר חברות מאזור מועצה אזורית מנשה- וואדי ערה, ומעודד הצטרפותן של נשים בכלל ונשים מהמגזר הערבי בפרט.
הקואופרטיב הוא עסק בבעלות עובדות הניקיון עצמן. מטרתו לספק שירותי ניקיון ברמה הגבוהה ביותר, ותוך כך לשפר את תנאי עבודתן ואת רווחתן הכלכלית של החברות ולאפשר למזמיני שירות לקבל שירותי ניקיון בדרך חוקית והוגנת, המקיימת אחריות תאגידית ונמנעת מחשיפה משפטית.

אחריות לחֶברה הישראלית - מניעת הניצול הקשה בענף הניקיון

העסקת עובדים על ידי חברות קבלן היא שיטה נצלנית ופוגענית, המתאפיינת בהעדר ביטחון תעסוקתי וברמת השתכרות נמוכה ביותר. העסקה קבלנית רווחת במיוחד בענפי הניקיון והשמירה, בהם מועסקות נשים מהשכבות החלשות ביותר בשוק העבודה. בתחום הניקיון ישנה תופעה רחבה של קבלנים המשלמים לעובדות שכר הנמוך מדרישות החוק, ללא תנאים נלווים או זכויות סוציאליות, ותוך שימוש בתלושי שכר פיקטיביים. מרבית הנשים אינן מודעות לזכויותיהן ונפגעות קשות מהניצול בענף- הן בטווח המיידי (חוסר יכולת להיחלץ ממעגל העוני) והן בטווח הרחוק (היעדר חסכונות פנסיוניים).

נשים ערביות סובלות מקשיים ייחודיים וחריפים בהשתלבות בשוק העבודה. בין סיבות לכך- מיעוט מקומות עבודה ביישובים הערביים החסרים אזורי תעשייה ופיתוח, תשתיות תחבורה לקויות המקשות לבצע עבודה מחוץ ליישובים, קשיים בשפה ואפליה על רקע גזעני. המציאות הזו מביאה לאבטלה בשיעורים גבוהים במיוחד בקרב נשים במגזר, ולנשים שמוצאות עבודה- לניצול קשה על ידי המעסיקים.
למרות מציאות זו, רוב החברות והעסקים מסתייגים מהעסקה ישירה ומעדיפים להתקשר עם קבלן שירותים, וזאת גם כשברור להם כי השירות שניתן ע"י חברת הקבלן אינו איכותי, אמין או משתלם.

אחריות לחָברה בקואופרטיב - השתכרות בכבוד והתפתחות אישית וקבוצתית

קואופרטיב הניקיון הינו עסק למתן שירותי ניקיון בבעלות העובדות ובניהולן העצמי - כך מובטח שהעבודות יזכו לתנאים הולמים ומיטיבים, וייהנו מכל הרווחים המופקים מעבודת הניקיון. כיוון שנחסכים דמי התיווך שמרוויח קבלן השירותים, כל הכנסות הקואופרטיב (מלבד דמי תפעול) מושקעות בשיפור רווחתן של העובדות- תשלום שכר הוגן וראוי, הגדלת שיעורי ההפרשות הסוציאליות והקמת חסכונו ארוכי טווח לכל עובדת, לצרכי השכלה, בריאות ומשפחה. אחת ממטרות הקואופרטיב היא העצמת הנשים החברות בו. הקואופרטיב מקיים מפגשים קבועים לחברותיו, במסגרתם דנות החברות בסוגיות שונות הנוגעות לפעילות הקואופרטיב, מקבלות הכשרה לניהול עסק, ורוכשות כלים של עצמאות ומנהיגות.

למידע נוסף היכנסו לאתר הקואופרטיב:

www.hanikayoncoop.co.il